مجسمه تزئینی بالرین کد 16

تومان45.000
  1. ارتفاع (سانتیمتر) : 10
  2. آبکاری : دارد
  3. رنگ ثابت : دارد
  4. جنس : زاماک

مجسمه تزئینی گنجشک کد 15

تومان36.000
ارتفاع (سانتی متر) : 2 طول (سانتی متر) : 7 آبکاری : دارد رنگ ثابت : دارد جنس : برنج

مجسمه تزئینی گل رز کد 14

تومان18.000
ارتفاع (سانتی متر) : 2 آبکاری : دارد رنگ ثابت : دارد جنس : برنج

مجسمه تزئینی فرشته کد 13

تومان30.000
ارتفاع (سانتی متر) : 4 آبکاری : دارد رنگ ثابت : دارد جنس : برنج

پایه ظروف طرح گل کد 12

تومان40.000
پایه ظروف رزینی طرح گل: برای قرار دادن پایه ظروف طرح گل بر روی ظروف رزینی به کار می روند

پایه ظروف طرح گل کد 11

تومان16.000تومان22.000
پایه ظروف رزینی طرح گل: برای قرار دادن پایه ظروف طرح گل بر روی ظروف رزینی به کار می روند

پایه ظروف طرح بال کد 10

تومان7.000
  1. ارتفاع ( سانتی متر) : 4
  2. رنگ ثابت : دارد
  3. جنس : فلز
  4. آبکاری : دارد